E.ON edis energia

Razem tworzymy
lepszą przyszłość

Szukasz Partnera w zakresie zrównoważonych rozwiązań w obszarach energii, ciepła i chłodu? E.ON edis energia jest częścią sektora E.ON Energy Infrastructure Solutions zapewniającego swoim Klientom najnowocześniejsze na rynku produkty w obszarze energetyki.
Współpracujemy z firmami, miastami i deweloperami, pomagając osiągać przełomowe cele biznesowe i środowiskowe. Od redukcji emisji, poprzez wytwarzanie własnej energii aż po inteligentne zarządzanie zużyciem ciepła. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dla biznesu

Wraz z Partnerami kształtujemy świat nowej energetyki.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Dla samorządu

Poznaj innowacyjne rozwiązania dla miast przyszłości.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Dla domu

Jeżeli jesteś klientem indywidualnym, E.ON Polska ma rozwiązania dobrane dla Twoich potrzeb.

Zapoznaj się z ofertą E.ON Polska

Jesteśmy blisko Ciebie

Spółki z naszej grupy są obecne w całej Polsce, dlatego możemy świadczyć usługi w każdym województwie. Dzięki współpracy, różnorodnemu i wieloletniemu doświadczeniu pomagamy realizować ambitne wizje naszych Klientów.

Zarząd Spółki

Konstantin Köhne
Prezes zarządu

Monika Stypułkowska
Wiceprezes zarządu

Prokurent

Beata Kurdelska
Prokurent

Compliance podstawą zaufania

Jako spółka odpowiedzialna społecznie dbamy o to, aby nasze działania były nie tylko zgodne z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. W codziennej pracy kierujemy się zasadami ujętymi w obowiązującym w spółce Kodeksie Etycznym: plik do pobrania.

Zależy nam na współpracy z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez grupę SEC zasad i wartości, ale które same także prowadzą swoją działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym możesz zgłosić je bezpośrednio do Compliance Officera / Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego (compliance@eon-edisenergia.pl).

Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz zadzwonić na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości pod numerem 22 153 08 79. Możesz także dokonać zgłoszenia przez bezpieczną stronę internetową https://eon-wb.compliancesolutions.com/

Oba powyższe anonimowe kanały komunikacji koncernu E.ON są dostępne przez całą dobę, także w języku polskim.

Dane spółki:
E.ON edis energia Sp. z o.o,
Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa, Polska
e-mail: office@eon-edisenergia.pl

Siedziba: Warszawa
KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000198264, NIP: 779-22-25-119, REGON: 634563560,
Kapitał zakładowy: 30.000.000 zł

E.ON Polska
Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-389 Warszawa

Telefon dla
klientów indywidualnych
E.ON Polska:
+48 22 821 46 46
Telefon dla
klientów biznesowych oraz partnerów
E.ON edis energia:
+48 22 462 36 60