Współpraca

Twoja energia kształtuje przyszłość,
zwiększ efektywność swoich działań wiążąc się z doświadczonym i innowacyjnym partnerem

Współpraca

Zapraszamy do współpracy miasta i gminy chcące związać swoją gospodarkę energetyczną z pewnym i silnym partnerem. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego doświadczenia w energetyce, dzięki niemu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie produkcji, przesyłu, jak również i zużycia energii.

Trochę liczb

Oszczędności
Firma Przyjazna klientowi

Dbamy o naszych klientów, doskonalimy swoją ofertę i wciąż się szkolimy. Dlatego nasze spółki mogą poszczycić się tytułem Firm Przyjaznych Klientowi.

Teraz Polska

W naszym portfolio znajdują się firmy wyróżnione godłem Teraz Polska. Wspólnie pracujemy na to, aby utrzymywać jakość usług technologicznych i użytkowych i wyróżniać się na rynku energetycznym.

Certyfikat

Zmieniający się świat energetyki skłania nas do poszukiwania coraz nowszych i bardziej ekologicznych rozwiązań. Zdobyliśmy certyfikat NO SMOG klasy “A” nie emituje. Chcemy dbać o jakość powietrza w miastach, w których działamy zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszych partnerów.

Kształt Polskiego Ciepłownictwa

Wszystkie firmy ciepłownicze, których udziały należą do grupy E.ON edis energia w istotny sposób wpływają na kształt polskiego ciepłownictwa i stanowiąc ważną jego część.

Pozycja rynkowa spółki

Spółki te rozbudowują swoją pozycje rynkową, ogrzewając ponad 750 tysięcy mieszkańców oraz dając pracę około 1 500 wysoko wykwalifikowanym pracownikom.

Bezpieczeństwo i ekologia

Dzięki stosowanym przez nas technologiom i ciągłemu dążeniu do zwiększania efektywności energetycznej, nasi klienci mogą cieszyc się ciepłem bezpiecznym i ekologicznym.

Redukcja smogu

Ciepło wytwarzane w naszych ciepłowniach oraz przesyłane naszymi sieciami pomaga redukować miejski smog, a konkretnie ilośc pyłów PM10, PM2,5 i B(a)P o tysiące ton, w stosunku do ciepła wytwarzanego w obiektach niskiej emisji.

Statystyki

Co roku 1500 pracowników naszej grupy dostarcza naszym klientom ok. 2,9 TWh ciepła.

Certyfikat PreQurs

Certyfikat PreQurs

Potwierdza to certyfikat PreQurs NO SMOG klasy „A” nie emituje. Codziennie pracujemy nad tym, aby jakość dostarczanych naszym klientom usług była jak najwyższa. Dbanie o jakość powietrza w miastach, w których działamy jest nieodzowna częścią tej pracy.

Wartości

Słuchamy klientów

Słuchamy naszych klientów i traktujemy ich fair

Identyfikujemy i uczymy się potrzeb naszych klientów. Ważne jest dla nas, abyśmy traktowali wszystkich członków społeczeństwa uczciwie i z odpowiednim szacunkiem.

Optymalizacja zużycia

Pomagamy naszym klientom zoptymalizować zużycie energii

Pomagamy naszym klientom zredukować zużycie energii , koszty oraz emisję CO2. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania umożliwiające osiągnięcie tych celów. Pomagamy też naszym klientom w zrozumieniu ich potrzeb energetycznych i identyfikacji obszarów pozwalających na oszczędności.

Moc ze źródeł odnawialnych

Rozbudowujemy i integrujemy do sieci moc ze źródeł odnawialnych

Zwiększamy moc zainstalowaną w źródłach odnawialnych i pracujemy nad zredukowaniem kosztu pozyskiwania energii odnawialnej. Nasze sieci dystrybucyjne dostarczają też energię cieplną ze źródeł odnawialnych, np. z biomasy, umożliwiając w ten sposób korzystanie z zielonej energii.

Dbamy o zdrowie innych

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i kolegów i koleżanek w pracy

Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy dla naszych pracowników i podwykonawców. Dbamy o dobre samopoczucie wszystkich zatrudnionych w naszych spółkach osób. Stawiamy sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy korzystają z naszych rozwiązań energetycznych.

Pielęgnujemy różnorodność i poczucie wspólnoty w miejscu pracy

Pielęgnujemy różnorodność i poczucie wspólnoty w miejscu pracy

Postawiliśmy sobie za cel tworzenie różnorodnego środowiska pracy. W procesach rekrutacyjnych i w rozwoju kariery zapewniamy równe szanse. Cenimy wszystkich członków naszej kadry i szanujemy różnice.