Chcesz zobaczyć stronę w innym języku?

Planowane
realizacje

E.ON Polska

Kluczową naszą działalnością są rozwiązania energetyczne dla Klientów obejmujące zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepło bazując na niekonwencjonalnych, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych.

Wychodzimy naprzeciw głównym trendom w zakresie ciepłownictwa, tj. decentralizacji, dekarbonizacji i digitalizacji aktywów wytwórczych oraz infrastruktury liniowej. Kładziemy duży nacisk na zrównoważone rozwiązania dla kwartałów miejskich, a także pojedynczych obiektów. Inwestując w sieci niskotemperaturowe jesteśmy prekursorem transformacji energetycznej w Polsce, w kierunku wykorzystania ciepła odpadowego oraz ze źródeł odnawialnych, w tym pomp ciepła.

W naszych spółkach stawiamy obecnie na kogenerację gazową, jako etap pośredni częściowej rezygnacji z węgla. Przykładem takiego rozwiązania są spalarnie odpadów, z którymi współpracują już nasze spółki np. w Szczecinie, a także źródła geotermalne na parametry nadkrytyczne.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy unijnych, poprzez nasze regionalne spółki, jesteśmy w stanie skutecznie i szybko przeprowadzić transformację energetyczną w zarządzanych systemach ciepłowniczych, generując istotną wartość dla swoich Klientów – mieszkańców miast.

SPRAWDŹ NASZE INNOWACJE
rozwiązania energetyczne