Chcesz zobaczyć stronę w innym języku?

Kontakt

E.ON edis energia

e-mail

office@eon-edisenergia.pl

adres

Plac Trzech Krzyży 10/14,
00-499 Warszawa, Polska

telefon

tel. +48 22 462 36 60

Siedziba: Warszawa

KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000198264

NIP: 779-22-25-119

REGON: 634563560

Kapitał zakładowy: 30.000.000 zł