Gaz

Dzięki nowoczesności oraz wygodzie użytkowania
gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszych
nośników energii

Gaz ziemny

Dystrybucja gazu ziemnego jest głównym zadaniem spółki anco z siedzibą w Jarocinie, działającej na rynku od ponad 20 lat.

Dzięki nowoczesności oraz wygodzie użytkowania gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszych nośników energii. Dostarcza ona gaz ziemny pochodzący głównie z polskich złóż do około 1000 Klientów w Wielkopolsce oraz w województwie opolskim.

Spółka anco jest jednym z pierwszych polskich prywatnych przedsiębiorstw gazowniczych oraz jednocześnie centrum naszych działań mających na celu rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce

Satysfakcja

Rosnące z roku na rok grono klientów daje nam poczucie
satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.

Respektowanie prawa

Dużo uwagi przykładamy do tego, aby nasze spółki
w codziennej pracy respektowały obowiązujące prawo.

Szacunek, uczciwość i profesjonalizm

We wszystkich naszych relacjach z klientem kierujemy się
szacunkiem, uczciwością, odpowiedzialnością
i profesjonalizmem.

Redukcja smogu

Przestrzegamy norm i standardów w dziedzinie rozwiązań technicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.