Chcesz zobaczyć stronę w innym języku?

Kogeneracja
w Polsce

E.ON Polska

Kogeneracja

Ciepło i energia dla miast

Miasta przyszłości są zrównoważone i ekologiczne, ale wraz z ich rozwojem rosną także potrzeby mieszkańców. Jak pogodzić rosnące zużycie energii z troską o środowisko? Potrzebne jest innowacyjne podejście i odwaga do wprowadzania szeroko zakrojonych zmian.

Zasil swoje potrzeby naszym światowym potencjałem.

CHP dla przedsiębiorstw

Dostarczamy agregaty kogeneracyjne dla każdej wielkości przedsiębiorstwa i dostosowujemy je do potrzeb.

Nieustannie rozwjamy naszą technologię i produkujemy energię pamiętając o przyszłych pokoleniach. Dzięki naszym jednostkom kogeneracyjnym zmniejsza się udział węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła na rzecz nowoczesnej technologii – wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym.

Kogeneracja pozwala zaoszczędzić do 20% kosztów energii.

Transformacja ciepłownictwa

Na terenie Polski posiadamy 17 kogeneracji

Jak to działa?

Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Umożliwia znacznie efektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej niż w przypadku niezależnej produkcji oraz pozwala obniżyć emisję szkodliwych substancji takich jak dwutlenek węgla i siarki oraz tlenki azotów. Zastosowanie instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym gwarantuje wydajne wykorzystanie zasobów oraz niższe koszty prądu i energii cieplnej.

Dla klimatu, dla miasta, dla nas wszystkich

Dalszy rozwój kogeneracji jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła przy jednoczesnym ograniczaniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Pozwala na znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie strat energii pierwotnej w procesie wytwarzania ciepła dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego i ustabilizowanie cen ciepła.